ASR Seminars

Coming up: Seminar on bioeconomy

Date: 26 November 2019, 912 am
Location: University of Lapland, auditorium 19 (Eelin sali)
Host: Natural Resources Institute Finland (Luke)
Theme: Bioeconomy
Contact: Kari Mäkitalo, Senior Scientist, Luke, kari.makitalo (at) luke.fi
Registration: https://link.webropolsurveys.com/S/0C27EDF278458BAESeries of seminars for researchers and RDI experts – collaboration and networking across organisational boundaries

The Arctic Smartness RDI-Excellence project welcomes you to series of open-for-all seminars starting in the fall of 2019. The aim of the seminars is to advance the networking of researchers and RDI experts across disciplines and organisations and present ways to participate in projects and potentially cooperate with companies.

At the start of each seminar, the host organisation will present their salient research themes and on-going projects. The participants will be invited to cooperate on selected themes and the host organisation may also put forward concrete project initiatives for joint development.

After this, a discussion workshop is held with an open call for participants to offer their expertise, ideas and solutions for the challenges faced in the projects.

Seminar themes and dates:

Circular economy
2 October, 9–12 am, host: Lapland University of Applied Sciences
List of participants (PDF)

Environmental research and measurement data modelling
23 October, 9–12 am, host: Geological Survey of Finland
List of participants (PDF)
Presentations (PDF):
Jouni Pihlaja: Geological Survey of Finland Sustainable growth from geology
Raija Pietilä: Mining environmental studies in Lapland
Pauliina Liwata-Kenttälä: Acid sulfate soils
Juho Kupila: Pohjavesialueiden rakenneselvitykset
Hannu Panttila: Vesinäytteenottoa ja geofysikaalisia mittauksia UAV-lentolaitteilla

Bioeconomy
26 November, 9–12 am, host: Natural Resources Institute Finland

Theme TBC
Date TBC, host: University of Lapland

Closing seminar
Date TBC

Contact details:
Natural Resources Institute Finland: Kari Mäkitalo, kari.makitalo (at) luke.fi
Lapland University of Applied Sciences: Raimo Pyyny, raimo.pyyny (at) lapinamk.fi
Geological Survey of Finland: Hannu Panttila, hannu.panttila (at) gtk.fi
University of Lapland: Harri Malinen, harri.malinen (at) ulapland.fi


Seminaarisarja tutkijoiden ja TKI-toimijoiden yhteistyöhön ja verkostoitumiseen yli organisaatiorajojen

Arctic Smartness RDI-Excellence -hanke järjestää syksystä 2019 alkaen avoimia seminaareja tutkijoille ja TKI-toimijoille. Seminaarien tarkoituksena on edistää osallistujien verkostoitumista poikkitieteellisesti ja yli organisaatiorajojen sekä kertoa erilaisista hanke- ja yritysyhteistyömahdollisuuksista.

Seminaarien isäntinä toimivat vuorotellen hankkeen osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Lapin yliopisto.

Seminaarin alussa isäntäorganisaatio esittelee keskeisiä tutkimusaiheitaan sekä käynnissä olevia hankkeitaan. Lisäksi isäntä haastaa seminaarin osallistujia valitsemillaan teemoilla yhteistyöhön ja voi halutessaan esittää konkreettisia hankealoitteita yhteiseen jatkotyöskentelyyn. Tämän jälkeen pidetään työpajamuotoinen keskustelutilaisuus, jossa osallistujat voivat yhdessä ratkoa hankkeiden haasteita sekä hakea ja tarjota niihin kaivattua osaamista.

Seminaarien teemat ja ajat:

Kiertotalous
2.10. klo 9–12, isäntänä Lapin ammattikorkeakoulu
Osallistujalista (pdf)

Ympäristötutkimuksia ja tiedon mallintamista
23.10. klo 9–12, isäntänä Geologian tutkimuskeskus
Osallistujalista (pdf)
Esitykset (pdf):
Jouni Pihlaja: Geological Survey of Finland Sustainable growth from geology
Raija Pietilä: Mining environmental studies in Lapland
Pauliina Liwata-Kenttälä: Acid sulfate soils
Juho Kupila: Pohjavesialueiden rakenneselvitykset
Hannu Panttila: Vesinäytteenottoa ja geofysikaalisia mittauksia UAV-lentolaitteilla

Biotalous
26.11.2019 klo 9–12, isäntänä Luonnonvarakeskus

Teema varmistuu myöhemmin
Pvm ilmoitetaan myöhemmin, isäntänä Lapin yliopisto

Yhteinen päätösseminaari
Pvm ilmoitetaan myöhemmin

Järjestäjien yhteystiedot:
Luke, Kari Mäkitalo, kari.makitalo (at) luke.fi
Lapin AMK, Raimo Pyyny, raimo.pyyny (at) lapinamk.fi
GTK, Hannu Panttila, hannu.panttila (at) gtk.fi
Lapin yliopisto, Harri Malinen, harri.malinen (at) ulapland.fi