ASR Seminars

Next up: The Environment

Date: 24 January 2020, 912 am
Location: University of Lapland, auditorium 19 (Eelin sali)
Host: University of Lapland
Theme: The environment
Contact: Paula Kassinen, project manager, Arctic Smartness RDI-Excellence
Registration: https://link.webropolsurveys.com/S/D6BCBC9FA210A492
Join us online via Adobe Connect: https://connect.eoppimispalvelut.fi/asrhanke/

Programme

Coming soonSeries of seminars for researchers and RDI experts – collaboration and networking across organisational boundaries

The Arctic Smartness RDI-Excellence project welcomes you to series of open-for-all seminars starting in the fall of 2019. The aim of the seminars is to advance the networking of researchers and RDI experts across disciplines and organisations and present ways to participate in projects and potentially cooperate with companies.

At the start of each seminar, the host organisation will present their salient research themes and on-going projects. The participants will be invited to cooperate on selected themes and the host organisation may also put forward concrete project initiatives for joint development.

After this, a discussion workshop is held with an open call for participants to offer their expertise, ideas and solutions for the challenges faced in the projects.

Seminar themes and dates:

Circular economy

2 October, 9–12 am, host: Lapland University of Applied Sciences
List of participants (PDF)

Environmental research and measurement data modelling

23 October, 9–12 am, host: Geological Survey of Finland
List of participants (PDF)

Presentations (PDF)
Jouni Pihlaja: Geological Survey of Finland Sustainable growth from geology
Raija Pietilä: Mining environmental studies in Lapland
Pauliina Liwata-Kenttälä: Acid sulfate soils
Juho Kupila: Pohjavesialueiden rakenneselvitykset
Hannu Panttila: Vesinäytteenottoa ja geofysikaalisia mittauksia UAV-lentolaitteilla

Bioeconomy

26 November, 9–12 am, host: Natural Resources Institute Finland
List of participants (PDF)

Presentations (PDF)
Kari Mäkitalo: Together towards bioeconomy
Ville Hallikainen & Pasi Rautio: Forest management research in Lapland
Rainer Peltola & Seija Tuulentie: Multiple use of forests and reconciliation of use modes
Risto Korpinen & Susan Kunnas: High-value compounds from trees and other plant materials
Satu Ervasti: Biogas production – natural part of bioeconomy
Pauli Saarenketo: Path of Research Based Innovations to Market

The Environment

24 January 2020, 9–12 am, host: University of Lapland

Closing seminar

Date TBC

Contact details:
Natural Resources Institute Finland: Kari Mäkitalo, kari.makitalo (at) luke.fi
Lapland University of Applied Sciences: Raimo Pyyny, raimo.pyyny (at) lapinamk.fi
Geological Survey of Finland: Hannu Panttila, hannu.panttila (at) gtk.fi
University of Lapland: Harri Malinen, harri.malinen (at) ulapland.fi


Seminaarisarja tutkijoiden ja TKI-toimijoiden yhteistyöhön ja verkostoitumiseen yli organisaatiorajojen

Arctic Smartness RDI-Excellence -hanke järjestää syksystä 2019 alkaen avoimia seminaareja tutkijoille ja TKI-toimijoille. Seminaarien tarkoituksena on edistää osallistujien verkostoitumista poikkitieteellisesti ja yli organisaatiorajojen sekä kertoa erilaisista hanke- ja yritysyhteistyömahdollisuuksista.

Seminaarien isäntinä toimivat vuorotellen hankkeen osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Lapin yliopisto.

Seminaarin alussa isäntäorganisaatio esittelee keskeisiä tutkimusaiheitaan sekä käynnissä olevia hankkeitaan. Lisäksi isäntä haastaa seminaarin osallistujia valitsemillaan teemoilla yhteistyöhön ja voi halutessaan esittää konkreettisia hankealoitteita yhteiseen jatkotyöskentelyyn. Tämän jälkeen pidetään työpajamuotoinen keskustelutilaisuus, jossa osallistujat voivat yhdessä ratkoa hankkeiden haasteita sekä hakea ja tarjota niihin kaivattua osaamista.