Arctic Sport

  • Arctic Sport -verkostossa tuodaan yhteen Lapin liikunta-alan toimijat sektorirajat ylittäen ja viedään yhteistyöllä Lappi eturivin paikolle kehityksen kelkkaan.

  • Toiminnalla halutaan edistää alan yrittäjyyttä, osaamista, uusien innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä ja samalla lappilaisten liikkumista.

  • Alueellinen yhteistyö luo pohjan kansainväliselle yhteistyölle, jolla laajennetaan osaamis- ja rahoituspohjaa ja parannetaan lappilaisten mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

  • Verkostossa mukanaolo vaatii ainoastaan kiinnostusta, aikaa ja valmiutta vastavuoroisuuteen.

Seuraa somessa #ArcticSportLapland

Arctic Sport -verkosto kokoaa yhteen lappilaiset liikunta-, urheilu-, ja hyvinvointialojen toimijat sektorirajat. Verkosto toimii ekosysteemin tavoin ja sen avulla edistetään lappilaisten liikuntamahdollisuuksia ja hyvinvointia sekä uusia innovaatioita ja liiketoimintaa.

Lapissa liikunta-alalla on huimaa potentiaalia mm. yrityksissä, sadoissa urheiluseuroissa, ja oppilaitoksissa. Alalla on laajasti yritystoimintaa, kun huomioidaan perinteisten liikuntapalvelujen lisäksi matkailu ja liikuntarakentaminen (ml. lumirakentaminen) ja muut alat kuten muotoilu-, it- ja peliosaaminen. Eri alojen törmäyttäminen voikin poikia täysin uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Lapilla on siis hyvät mahdollisuudet vastata liikunta- ja hyvinvointialojen globaalisti kasvavaa kysyntään.

Liikunta tuo paitsi terveyshyötyjä mutta myös esimerkiksi ratkaisuja sosiaalisten ongelmiin kuten syrjäytymiseen. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet tukevat Lapin elinvoimaisuutta ja maakunnan pitämistä asuttuna.


Miten pääsee mukaan?

 Tilaamalla uutiskirjeen liityt verkostoon ja saat tietoa ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista.


Arctic Sport uutiskirje

Uutiskirje 5/2020

Uutiskirje 4/2020

Uutiskirje 3/2020

Uutiskirje 2/2020

Uutiskirje 1/2020

Uutiskirje 3/2019

Uutiskirje 2/2019

Uutiskirje 1/2019

Mitä tavoittelemme?

Verkosto tukee toiminnallaan maakuntatason päämääriä, kuten Lappi sopimuksen, Lapin liikuntastrategian ja Älykkään erikoistumisen tavoitteita. Arctic Sport verkosto edistää:

  • Lappilaisten liikkumista ja hyvinvointia
  • Urheilu-, liikunta-, ja hyvinvointialojen innovaatioita ja niiden pääsyä markkinoille
  • Alan osaamista
  • Lapin houkuttelevuutta asuinpaikkana

Miten sen teemme?

Kokemusten ja asiantuntemuksen jakaminen → Haasteiden kanssa ei tarvitse kamppailla yksin

Mielessä idea? → Verkostosta sparrausapua ideoiden muuttamiseksi konkreettisiksi

Yhdessä voi tarttua mahdollisuuksiin, joihin ei yksin resurssit riitä → Pienikin toimija voi päästä mukaan yhteistyöprojekteihin, joilla kehitetään Lapin liikuntakenttää

Halua kasvuun? → Mahdollisuus löytää uusia kumppaneita Lapista ja maailmalta

Verkosto on laitettu liikkeelle Lapin Liikunnan, Lapin AMK:n, Santasport Lapin urheiluopiston, Lapin yliopiston sekä Lapin liiton yhteistyönä vuonna 2019. Kyseessä on avoin verkosto, johon kaikki toimijat ovat tervetulleita. Mukanaolo verkostossa vaatii ainoastaan kiinnostusta, aikaa ja valmiutta vastavuoroisuuteen.