Hankkeet

Hankkeet työkaluina liikunta-alan kehittämiselle

Liikunta-alaa kehitetään myös kansainvälisellä yhteistyöllä, erilaisten alueidenvälisten hankkeiden ja kumppanuuksien avulla. Lappi on mukana kansainvälisessä yhteistyössä nostaakseen urheilu-osaamisensa profiilia ja edistääkseen alan liiketoimintaa ja innovaatioita. Tavoitteena on luoda Arctic Sport verkoston avulla lappilaisia liikunta-alan menestystarinoita.

Kansainvälisyydestä lisää mahdollisuuksia

Inno4Sports –hanke on Interreg Europe rahoitteinen viiden maan välinen hanke, jossa tarkoituksena on kehittää käytäntöjä liikunta-alan edistämiseen jokaisella kumppanialuella hyödyntäen alueidenvälistä oppimista. Hankkeen koordinaattorina toimii Sports and Technology Foundation (Alankomaat). Muut hankekumppanit tulevat Suomesta, Espanjasta, Unkarista, Puolasta ja Belgiasta. Lue lisää.

Lappi on toinen johtavista kumppaneista eurooppalaisessa alueidenvälisessä ClusSport –kumppanuudessa, jossa 10 aluetta tekee yhteistyötä alan investointien, innovaatioiden ja yhteistyön tukemiseksi kaikkialla Euroopassa. Tavoitteena on kasvattaa alan merkitystä EU tasolla, ja jakaa alan erityisosaamista kumppanialueiden välillä alueellisen kasvun, hyvinvoinnin ja uusien työpaikkojen luomiseksi

Erasmus+ -rahoitteinen AMID (Athletic migration: Dual Career and qualification in sports)  -hanke edistää ja tukee urheilun hyvää hallintoa ja urheilijoiden kaksoisuraa verkostossa, jossa jaetaan parhaita käytäntöjä ja kehitetään osaamista urheilun ja opiskelun yhdistämiseen erityisesti vaihto-opiskelu huomioon ottaen. LifeAge (Promoting the shift sedentary Lifestyle towards active Ageing) puolestaan edistää kaikenikäisten liikunnallisuutta ja terveyttä edistävää liikuntaa. Hankkeessa mitataan fyysistä suorituskykyä yli 55-vuotiaiden osalta ja luodaan liikuntaan kannustavia toimintamalleja.

Lappi on mukana kansainvälisessä yhteistyössä nostaakseen urheilu-osaamisensa profiilia ja edistääkseen alan liiketoimintaa ja innovaatioita.

Inno4Sports julkaisuja:

Inno4Sports Newsletter 11/2020

Inno4Sports Newsletter 12/2019

Inno4Sports Newsletter  7/2019

Inno4Sports esite suomeksi

Inno4Sports esite englanniksi