Research seminars / tutkijaseminaarit

NB The bioeconomy seminar planned for 18.9.2019 had to be postponed until a later date in October/November this year. A new date and time for the event will be announced as soon as possible.Coming up: CIRCULAR ECONOMY seminar

Date: 2 October 2019, 912 am
Location: Lapland University of Applied Sciences (Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi), auditorium B167
Host: Lapland University of Applied Sciences
Theme: Circular economy
Register here (registration closes on 30 September 2019)
Skype link for the event: Join Skype MeetingSeries of seminars for researchers – collaboration and networking across organisational boundaries

The Arctic Smartness RDI-Excellence project welcomes you to open-for-all research seminars in the fall of 2019. The aim of the seminars is to advance the networking of researchers across disciplines and organisations and present ways for researchers to participate in projects and potentially cooperate with companies.

At the start of each seminar, the host organisation will present their salient research themes and on-going projects. The participants will be invited to cooperate on selected themes and the host organisation may also put forward concrete project initiatives for joint development.

After this, a discussion workshop is held with an open call for participants to offer their expertise, ideas and solutions for the challenges faced in the projects.

2 October, 9–12 am, host: Lapland University of Applied Sciences, theme CIRCULAR ECONOMY. Registration
23 October, 9–12 am, host: Geological Survey of Fi
nland
7 November, 9–12 am, host: University of Lapland
date to be confirmed, host: Natural Resources Institute Finland, theme BIOECONOMY
4 December, 2–5 pm, closing seminar

Contact details:
Natural Resources Institute Finland: Kari Mäkitalo, kari.makitalo (at) luke.fi
Lapland University of Applied Sciences: Raimo Pyyny, raimo.pyyny (at) lapinamk.fi
Geological Survey of Finland: Hannu Panttila, hannu.panttila (at) gtk.fi
University of Lapland: Harri Malinen, harri.malinen (at) ulapland.fi


Seminaarisarja tutkijoiden yhteistyöhön ja verkostoitumiseen yli organisaatiorajojen

Arctic Smartness RDI-Excellence -hanke järjestää syksyllä 2019 kaikille avoimia tutkijaseminaareja. Seminaarien tarkoituksena on edistää tutkijoiden verkostoitumista poikkitieteellisesti ja yli organisaatiorajojen sekä kertoa erilaisista hanke- ja yritysyhteistyömahdollisuuksista.

Seminaarien isäntinä toimivat vuorotellen hankkeen osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Lapin yliopisto.

Seminaarin alussa isäntäorganisaatio esittelee keskeisiä tutkimusaiheitaan sekä käynnissä olevia tutkimushankkeitaan. Lisäksi isäntä haastaa seminaarin osallistujia valitsemillaan teemoilla yhteistyöhön ja voi halutessaan esittää konkreettisia hankealoitteita yhteiseen jatkotyöskentelyyn. Tämän jälkeen pidetään työpajamuotoinen keskustelutilaisuus, jossa osallistujat voivat yhdessä ratkoa hankkeiden haasteita sekä hakea ja tarjota niihin kaivattua osaamista.

2.10. klo 912 Lapin ammattikorkeakoulu, teemana KIERTOTALOUS. Ilmoittautuminen
23.10. klo 912 Geologian tutkimuskeskus
7.11. klo 912 Lapin yliopisto
Aika tarkentuu myöhemmin; Luonnonvarakeskus, teemana BIOTALOUS.

4.12. klo 1417 Yhteinen päätösseminaari

Järjestäjien yhteystiedot:
Luke, Kari Mäkitalo, kari.makitalo (at) luke.fi
Lapin AMK, Raimo Pyyny, raimo.pyyny (at) lapinamk.fi
GTK, Hannu Panttila, hannu.panttila (at) gtk.fi
Lapin yliopisto, Harri Malinen, harri.malinen (at) ulapland.fi