Research seminars / tutkijaseminaarit

Coming up: seminar on environmental research and measurement data modelling

Date: 23 October 2019, 912 am
Location: Geological Survey of Finland Rovaniemi office (Lähteentie 2)
Host: Geological Survey of Finland
Theme: Environmental research and measurement data modelling
Contacts:
Geologist Hannu Panttila, hannu.panttila (at) gtk.fi
Head of Unit (Environmental Geology) Jouni Pihlaja, jouni.pihlaja (at) gtk.fi
Registration: https://link.webropolsurveys.com/S/919A96126E237CEFSeries of seminars for researchers – collaboration and networking across organisational boundaries

The Arctic Smartness RDI-Excellence project welcomes you to open-for-all research seminars in the fall of 2019. The aim of the seminars is to advance the networking of researchers across disciplines and organisations and present ways for researchers to participate in projects and potentially cooperate with companies.

At the start of each seminar, the host organisation will present their salient research themes and on-going projects. The participants will be invited to cooperate on selected themes and the host organisation may also put forward concrete project initiatives for joint development.

After this, a discussion workshop is held with an open call for participants to offer their expertise, ideas and solutions for the challenges faced in the projects.

Seminar themes and dates:

Circular economy
2 October, 9–12 am, host: Lapland University of Applied Sciences
List of participants (PDF)

Environmental research and measurement data modelling
23 October, 9–12 am, host: Geological Survey of Finland

[Theme TBC] 7 November, 9–12 am, host: University of Lapland

Bioeconomy
26 November, 9–12 am, host: Natural Resources Institute Finland

Closing seminar
4 December, 2–5 pm

Contact details:
Natural Resources Institute Finland: Kari Mäkitalo, kari.makitalo (at) luke.fi
Lapland University of Applied Sciences: Raimo Pyyny, raimo.pyyny (at) lapinamk.fi
Geological Survey of Finland: Hannu Panttila, hannu.panttila (at) gtk.fi
University of Lapland: Harri Malinen, harri.malinen (at) ulapland.fi


Seminaarisarja tutkijoiden yhteistyöhön ja verkostoitumiseen yli organisaatiorajojen

Arctic Smartness RDI-Excellence -hanke järjestää syksyllä 2019 kaikille avoimia tutkijaseminaareja. Seminaarien tarkoituksena on edistää tutkijoiden verkostoitumista poikkitieteellisesti ja yli organisaatiorajojen sekä kertoa erilaisista hanke- ja yritysyhteistyömahdollisuuksista.

Seminaarien isäntinä toimivat vuorotellen hankkeen osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Lapin yliopisto.

Seminaarin alussa isäntäorganisaatio esittelee keskeisiä tutkimusaiheitaan sekä käynnissä olevia tutkimushankkeitaan. Lisäksi isäntä haastaa seminaarin osallistujia valitsemillaan teemoilla yhteistyöhön ja voi halutessaan esittää konkreettisia hankealoitteita yhteiseen jatkotyöskentelyyn. Tämän jälkeen pidetään työpajamuotoinen keskustelutilaisuus, jossa osallistujat voivat yhdessä ratkoa hankkeiden haasteita sekä hakea ja tarjota niihin kaivattua osaamista.

Seminaarien teemat ja ajat:

Kiertotalous
2.10. klo 9–12, isäntänä Lapin ammattikorkeakoulu
Osallistujalista (pdf)

Ympäristötutkimuksia ja tiedon mallintamista
23.10. klo 9–12, isäntänä Geologian tutkimuskeskus

[Teema varmistuu myöhemmin]
7.11. klo 9–12, isäntänä Lapin yliopisto

Biotalous
26.11.2019 klo 9–12, isäntänä Luonnonvarakeskus

Yhteinen päätösseminaari
4.12. klo 14–17

Järjestäjien yhteystiedot:
Luke, Kari Mäkitalo, kari.makitalo (at) luke.fi
Lapin AMK, Raimo Pyyny, raimo.pyyny (at) lapinamk.fi
GTK, Hannu Panttila, hannu.panttila (at) gtk.fi
Lapin yliopisto, Harri Malinen, harri.malinen (at) ulapland.fi