Tutkijaseminaarit syksy 2019

Save the Dates!

Research seminars, fall 2019

The Arctic Smartness RDI-Excellence project welcomes you to open-for-all research seminars in the fall of 2019. The aim of the seminars is to advance the networking of researchers across disciplines and organisations and present ways for researchers to participate in projects and cooperate with companies.

The ASR project partners will take turns in hosting the seminars, starting with the Natural Resources Institute Finland on 18 September. The other project partners are the Lapland University of Applied Sciences, the Geological Survey of Finland and the University of Lapland.

At the start of each seminar, the host organisation will present their salient research themes and on-going projects. The participants will be invited to cooperate on selected themes and the host organisation may also put forward concrete project initiatives for joint development.

After this, a discussion workshop is held with an open call for participants to offer their expertise, ideas and solutions for the challenges faced in the projects.

The theme of the first seminar is bioeconomy, encompassing e.g. forestry, agriculture, reindeer husbandry, the natural products sector, nature tourism and conservation areas. The themes of the other seminars will be announced later.

18 September, 9–12 am, Natural Resources Institute Finland, theme BIOECONOMY
2 October, 9–12 am, Lapland University of Applied Sciences
23 October, 9–12 am, Geological Survey of Finland
7 November, 9–12 am, University of Lapland
4 December, 2–5 pm, closing seminar

We welcome reschedule requests if you are unable to attend on a particular date.

Contact details:
Natural Resources Institute Finland: Kari Mäkitalo, kari.makitalo@luke.fi
Lapland University of Applied Sciences: Raimo Pyyny, raimo.pyyny@lapinamk.fi
Geological Survey of Finland: Hannu Panttila, hannu.panttila@gtk.fi
University of Lapland: Harri Malinen, harri.malinen@ulapland.fi


Tutkijaseminaarit syksyllä 2019

Arctic Smartness RDI-Excellence -hanke järjestää syksyllä 2019 kaikille avoimia tutkijaseminaareja. Seminaarien tarkoituksena on edistää tutkijoiden verkostoitumista poikkitieteellisesti ja yli organisaatiorajojen sekä kertoa erilaisista hanke- ja yritysyhteistyömahdollisuuksista.

Seminaarien isäntinä toimivat vuorotellen ASR-hankkeen osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus (Luke), Lapin ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Lapin yliopisto.

Seminaarin alussa isäntäorganisaatio esittelee keskeisiä tutkimusaiheitaan sekä käynnissä olevia tutkimushankkeitaan. Lisäksi isäntä haastaa seminaarin osallistujia valitsemillaan teemoilla yhteistyöhön ja voi halutessaan esittää konkreettisia hankealoitteita yhteiseen jatkotyöskentelyyn. Tämän jälkeen pidetään työpajamuotoinen keskustelutilaisuus, jossa osallistujat voivat yhdessä ratkoa hankkeiden haasteita sekä hakea ja tarjota niihin kaivattua osaamista.

Ensimmäisen seminaarin teemana on biotalous, jonka alle kuuluvat esimerkiksi metsätalous, maatalous, porotalous, luonnontuoteala, luontomatkailu ja suojelualueet. Muiden seminaarien teemat julkistetaan myöhemmin.

18.9. klo 912 Luonnonvarakeskus, teemana BIOTALOUS
2.10. klo 912 Lapin ammattikorkeakoulu
23.10. klo 912 Geologian tutkimuskeskus
7.11. klo 912 Lapin yliopisto
4.12. klo 1417 Yhteinen päätösseminaari

Otamme toistaiseksi huomioon pyynnöt aikataulumuutoksista, mikäli jokin teema kiinnostaa Sinua erityisesti, mutta et pääse yllä ilmoitettuna päivänä paikalle.

Järjestäjien yhteystiedot:
Luke, Kari Mäkitalo, kari.makitalo@luke.fi
Lapin AMK, Raimo Pyyny, raimo.pyyny@lapinamk.fi
GTK, Hannu Panttila, hannu.panttila@gtk.fi
Lapin yliopisto, Harri Malinen, harri.malinen@ulapland.fi

Lataa ohjelma tästä