Sole ko hakea!

Lappilaisille pk-yrityksille apua rahoitusviidakkoon

Sole ko hakea! -rahoitusoppaaseen on koottu erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, joilla voidaan tukea lappilaisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Opas on suunnattu ensisijaisesti apu- ja perehdytysvälineeksi yrityskehittäjille sekä muille yritysten kanssa toimiville tahoille. Sen avulla välitetään tietoa erityisesti kansainvälisestä rahoituksesta koko Lapin alueen toimijoiden hyödynnettäväksi.

Opas esittää erilaiset rahoitusmahdollisuudet tiiviissä ja visuaalisessa muodossa. Tarkoituksena on helpottaa rahoitusten vertailua ja hakukohteiden valitsemista, oli kyse sitten kansallisista tai EU:n tarjoamista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista. Tavoitteena on, että oppaan hyödyntämisen myötä lappilaiset pk-yritykset osallistuvat entistä enemmän EU:n suoran rahoituksen hankkeisiin sekä pääsevät helpommin hyödyntämään erilaisia kehittämis- ja investointirahastoja.

Opas on tuotettu osana Pohjoinen älykäs kasvu (Arctic Smart Growth – ASG) -hanketta, jonka tavoite on edistää lappilaisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä rahoitusta ja verkostoja hyödyntämällä. Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin ammattikorkeakoulu, ja kumppaneina ovat Kemin Digipolis Oy, Lapin ELY-keskus, Lapin yliopisto ja ProAgria Lappi. Hanke on osarahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Julkaisun tiedot:
Sole ko hakea! Rahoitusta pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen
Harri Malinen, Ella-Noora Polvi, Paula Kassinen, Milla Hirvaskari (toim.)
ISBN 978-952-337-172-9
Lapin yliopisto 2019
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-172-9

Lisätietoa:
Erityisasiantuntija Harri Malinen
harri.malinen (at) ulapland.fi
040 572 0778

ASG-hankkeen projektipäällikkö Milla Hirvaskari
milla.hirvaskari (at) lapinamk.fi
040 571 6578

Sole ko hakea! Rahoitusopas