Arctic Warriors – Kansainvälistä kasvua paikallisella yhteistyöllä

Luonnontuotteita maailmalle

Luonnontuoteala on tulevaisuuden kasvuala Lapissa. Näin uskoo Arctic Warriors -yrityksen intohimoinen perustajatiimi, joka luottaa Lapin luonnon voimaan. Arctic Warriorsin tavoitteena on, että heidän tuotteidensa avulla kaikki pääsevät nauttimaan Lapin luonnon parantavasta voimasta. Liiketoiminnallaan yritys haluaa edesauttaa myös Lapin maaseudun pysymistä elävänä. Raaka-aineet tuotteisiin saadaankin paikallisilta viljelijöiltä ja villiyrttien kerääjiltä.

Kansainvälistyminen on Arctic Warriorsille tärkeä asia, koska iso osa yrityksen asiakaskunnasta on kansainvälisillä markkinoilla. Arctic Warriors lähti alun perin mukaan Lapin liiton koordinoimaan Arctic Smartness -yhteistyöhön kiinnostuksesta olla mukana olla EU-kuvioissa ja koska yrittäjät kokivat verkostot tärkeänä pienelle yritykselle.

Ensisijainen motivaatio lähteä mukaan yhteistyöhön oli päästä vaikuttamaan alan lainsäädäntöön, koska yrittäjät kokevat, että nykyisellään sekä kansallinen että EU-lainsäädäntö osin hankaloittavat liiketoimintaa. EU-seminaareihin osallistumalla yritys on saanut ääntään kuuluville ja päässyt antamaan palautetta sekä esimerkkejä mm. siitä, kuinka EU-lainsäädännön vaihtelevat tulkinnat laittavat yritykset eriarvoiseen asemaan.

Osallistuminen seminaareihin sattui myös poikimaan yritykselle laajaa näkyvyyttä, sillä eräästä seminaarista yritys poimittiin osaksi Euroopan laajuista investEU-markkinointikampanjaa, jossa esiteltiin EU:n tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia.

Kansainvälistymisessä hynttyyt yhteen matkailuyrittäjien kanssa

”Matkailun hyödyntäminen on pienelle aloittavalle yritykselle hyvä ja edullinen tapa tehdä tuote- ja markkinatestausta suoraan kuluttajilla, ja tietysti myydä tuotteita”, kertoo Arctic Warriorsin toimitusjohtaja Ilkka Kauppinen.

Monet matkailijat tulevat Lappiin sen luontoarvojen takia ja arvostavat paikallisia tuotteita, jotka on myös valmistettu paikallisista puhtaan luonnon raaka-aineista. Matkailijat vievät tuotteita mennessään kotiin ja parhaimmillaan se avaa, ja on jo avannutkin, kontakteja myös kansainväliseen myyntiin.

Yritys on lähtenyt yhteistyöhön matkailuyritysten kanssa tehdäkseen testausta hinnoittelun ja tuotteistamisen suhteen. Matkailuyritysten kanssa yhteistyö on poikinut myös yrityksen verkkokauppaan lisää trafiikkia. Kun matkailija on päässyt testaamaan tai ostanut ensimmäiset tuotteensa jonkun matkanjärjestäjän kautta, on hän osannut hakeutua yrityksen sivuille ja verkkokauppaan ostamaan tuotetta lisää palattuaan kotipaikkakunnalle Suomessa tai ulkomailla. Tilauksia on tullut ympäri maailmaa, muun muassa Japanista ja Yhdysvalloista saakka.

Matkailun kautta tapahtuva myynti on noussut neljänneksi suurimmaksi myyntikanavaksi Arctic Warriorsille. Ensimmäinen on päivittäistavarakauppa, toinen verkkokauppa ja kolmas tukku. Jatkossa on tarkoitus vahvistaa yhteistyötä ravintoloiden kanssa ja saada enemmän tuotteita käyttöön ja myyntiin myös ravintoloissa.

”Matkailun hyödyntäminen on pienelle aloittavalle yritykselle hyvä ja edullinen tapa tehdä tuote- ja markkina-
testausta suoraan kuluttajilla, ja tietysti myydä tuotteita.”

– Ilkka Kauppinen,
toimitusjohtaja,
Arctic Warriors Oy

Yhteistyöpolku

Yhteistyöhön matkailuyritysten kanssa on Kauppisen mukaan päästy aluksi paikallisten verkostojen kautta. Matkailuyritykset ovat ottaneet Arctic Warriorsin tuotteita esimerkiksi hotelliaamiaisille, myyntiin matkamuistomyymälöihin ja safareille evääksi.

Kauppinen kuvailee toimintaa win-win-win -tilanteeksi: ”Matkailija arvostaa paikallisia tuotteita lomansa aikana ja matkailuyritys profiloituu paikallisten tuotteiden käyttäjänä ja saa myynnistä lisätuloa. Arctic Warriors saa, paitsi myynti-kanavan tuotteilleen ja ovea raolleen kansainvälisille markkinoille, myös arvokasta palautetta.” Suunnitteilla on myös tilavierailukonsepti, johon mallina käytetään Ranskan viinitilamatkailua.

Hyödyt EU-toiminnasta ja hankkeissa mukanaolosta

Lähtemällä rohkeasti mukaan EU-seminaareihin Arctic Warriors on saanut pienen yrityksen äänen kuuluviin eurooppalaisilla areenoilla. Lisäksi mukanaolo on tuonut näkyvyyttä myös yrityksen tuotteille.

Aktiivisuus Arctic Smartness -yhteistyössä on saanut yrityksen mukaan myös paikallisten hankkeiden ohjausryhmiin, ja sitä kautta samojen pöytien ääreen aluekehittäjien kanssa. Ilkka Kauppisen mukaan aluekehityksen ja rahoituksen suuntauksissa on alettu kiinnittää enemmän huomioita ja panoksia ei vain jo valmiiksi menestyviin aloihin, vaan myös oikeasti apua tarvitseviin.

Ilkan teesit ja vinkit muille kasvuhakuisille pienille yrittäjille

”Kannattaa innovoida sopivia tapoja kustomoida ja lokalisoida pakkaukset”, Kauppinen vinkkaa. Arctic Warriors on pohtinut pitkään tehdäkö pakkauksia englanniksi vai suomeksi, asiakaskunnan kaivatessa molempia kieliä. He päätyivät tekemään tuotteet suomen kielellä, mutta tuotteiden esillepanon englanniksi. Siten he voivat säästää rahaa tekemällä suurempia tilauksia, mutta säilyttämään yhteyden asiakkaisiinsa olivat he sitten suomalaisia tai ulkomaalaisia.

Kauppisen mukaan ”lappilaisena ei kannata hävetä sitä, että on jostain kaukaa ja syrjästä, vaan kääntää se vahvuudeksi. Etenkin ulkomaalaisille lappilaisuus on hyvinkin eksoottista ja mielenkiintoista.”

Kauppinen kannustaa ongelmia pohtivia yrittäjiä rohkeasti kysymään vinkkejä muilta, olivat ne sitten omia asiakkaita tai muita yrittäjiä. Myös muiden auttamisen Kauppinen näkee tärkeänä: ”tavalla tai toisella se sataa omaan laariinkin aina takaisin”.

Kauppisen mukaan ovat laajat verkostot ehdottomasti iso hyöty. ”Kaikista kohtaamisista on hyötyä, ja tutustuminen eri alojen- ja organisaatioiden toimijoihin voi poikia yllättäviä ja hyviä juttuja”, Kauppinen toteaa.

”Lappilaisena ei kannata hävetä sitä, että on jostain kaukaa ja syrjästä, vaan kääntää se vahvuudeksi. Etenkin ulkomaalaisille lappilaisuus on hyvinkin eksoottista ja mielenkiintoista.”

ARCTIC SMARTNESS -YHTEISTYÖ


  • Arctic Smartness -yhteistyön tarkoituksena on Lapin älykkään erikoistumisen toteuttaminen. Yhteistyötä toteutetaan avoimena verkostona, jossa lappilaiset alue- ja yrityskehittäjät jakavat tietoa ja kokemuksia sekä kehittävät lappilaista klusteritoimintaa jatkuvasti paremmaksi.

  • Lisätietoa Arctic Smartness -yhteistyön mahdollisuuksista sinun tarpeisiisi, saat klusterijohtajilta tai osoitteesta arcticsmartness(a)lapinliitto.fi

Näin me se tehdään -tarinat on laadittu Lappi – Arktinen ja kansainvälinen menestyjä -hankkeen toimesta.