Lappi – Arktinen ja kansainvälinen menestyjä – Parastamismatkat

MAAILMA LAPISSA


Hämeen liitto 9/2017 – Älykäs erikoistuminen


Alueiden komitea ja NSPA-verkosto 11/2017 – Discovering the Arctic Future –seminaari, Älykäs erikoistuminen


S3 Platform Industrial modernisation 4/2018 – Älykäs erikoistuminen


Watify-tapahtuma 4/2018 – Matkailu- ja liikunta-ala


BSR-Stars –hanke 6/2018 – Älykäs erikoistuminen


Jamalin Nenetsin hallintoalue 1/2019 – Aluehallinto ja matkailu

Lappi tekee yhteistyötä laajalla rintamalla muiden eurooppalaisten alueiden kanssa monella eri sektorilla. Mutta mistä aluekehittäjien kansainvälisissä kumppanuuksissa on oikein kyse? Yhteistyöllä haetaan uutta tietoa, toisenlaista tapaa tehdä ja hyviä käytänteitä.  Samalla voidaan jakaa, peilata ja täydentää alueellista osaamista ja tietotaitoa.

Kansainvälisen yhteistyön muotoja on monia. Lappi- arktinen ja kansainvälinen menestyjä – hankkeessa (2017-2019) on toteutettu kansainvälistymistä niin sanottujen parastamismatkojen (benchmarking) muodossa, niin Suomessa kuin ulkomailla.  Yhtenä tavoitteena näille parastamismatkoille on ollut luoda aktiivisesti mahdollisuuksia verkostoitua ja luoda suhteita muihin EU:n ja laajemmin arktisen alueen toimijoihin.

Koska kansainvälistymisen lähtökohtana on vastavuoroisuus, tätä parastamista on tehty kahteen suuntaan. Lappilaiset ovat matkanneet muihin eurooppalaisiin maihin, ja meille on tultu kylään. Yhteensä 10 parastamismahdollisuutta.  Satoja osallistujia. Olemme jakaneet tietoa siitä, mitä me olemme tehneet hyvin. Älykästä erikoistumisesta, kiertotaloudesta, aluestrategiasta ja alueellisesta yhteistyöstä. Ja olemme hakeneet oppia muualta mm. eurooppalaisesta vaikuttamisesta, miten EU toimii, elinkeinoelämän tavoista harvaan asutuilla seuduilla ja sosiaalisesti kestävästä taloudesta.

Mitä opimme muualta?

Parastamismatkoilla Romaniassa, Belgiassa, Espanjassa ja Ruotsissa on vieraillut laaja kirjo lappilaisia toimijoita, kuntien kehittäjiä, julkishallinnon virkamiehiä, poliittisia päättäjiä, aluekehittäjiä ja TKI-toimijoita.  Vierailuilla on tutustuttu eri toimialasektoreiden toimintaan muilla alueilla, elinkeinoelämän moninaisuuteen, eurooppalaiseen päätöksentekojärjestelmään ja aluekehittämisen keinoihin.

Lapin liiton hallitus vieraili Belgiassa joulukuussa 2017 kuulemassa ja oppimassa EU tason vaikuttamistyöstä ja edunvalvonnasta. Brysselissä keskusteltiin Komission rahoitusohjelmien merkityksestä Lapille sekä Arctic Smartness–toimintamallin vaikuttavuudesta eurooppalaisella pelikentällä.

Kesäkuussa 2018 hanke teki parastamismatkan Espanjaan, jossa vierailtiin Kastilia ja Leónin alueella tutustumassa paikalliseen luonnontuotealaan. Kolarilaiset osallistujat olivat erityisen innostuneita paikallistuotteita, elintarvikkeiden korkeaa jalostusta ja matkailua yhdistävästä paikallisesta yrityksestä. Vuosikymmenten aikana on syntynyt paikallisten vetovoimatekijöiden ja yhteisön voimalla taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävää liiketoimintaa. Näitä arvoja ja keinoja halutaan korostaa jatkossa myös Kolarissa.

Matkan pohjalta syntyi kehittämisideoita luonnontuotteiden jalostuksen kehittämiseksi. Suunnitteilla on esimerkiksi ”yritysmäinen kylätalo”, joka palvelisi tuotantotiloillaan elintarvikealan yrittäjiä sekä palveluillaan paikallisista luonnontuotteista kiinnostuneita matkailijoita.

Marraskuussa 2018 järjestettiin parastamismatka Örebron lääniin Etelä-Ruotsiin. Toive social economy –teeman parastamismatkasta tuli sidosryhmiltä, ja S3 social economy -kumppanuuteen osallistuva Örebro oli loistava kohde sen vuoksi, että siellä voitiin tutustua Pohjoismaisiin käytäntöihin tästä aiheesta. Matkalla tutustuttiin Örebron läänin social economy –käytäntöihin ja strategiaan, jaettiin kokemuksia, sekä vierailtiin paikallisissa yhteiskunnallisissa yrityksissä.

”Kansainvälisillä areenoilla eteenpäin meneminen on pitkälti tilaisuuksiin tarttumista. Mahdollisuuksia voi syntyä monista eri paikoista. Valinnat eivät ole lottovoittoja tai arpakorista temmattuja.”

– Kari Poikela,
Digipolis

Kotikansainvälistymisen hyödyt

Yhtä tärkeää on ottaa vastaan ja kutsua kansainvälisiä vieraita meille. Vieraanvaraisuus jää mieleen, ja omaa osaamista ja tietotaitoa voi jakaa paikan päällä tehokkaammin. Lapin alueen erikoisolosuhteita, pitkiä välimatkoja ja vuodenaikojen kontrastia on vaikea ymmärtää, ilman täällä käymistä.  Joskus oman osaamisen esittely voi mahdollistaa uusien verkostojen synnyn.

Esimerkiksi Digipolis Kemistä on toivottanut tervetulleeksi vierailulle monet eri kansainväliset kokous- ja seminaarivieraat ja opintovierailut. Kari Poikela Digipolikselta toteaakin ”kansainvälisillä areenoilla eteenpäin meneminen on pitkälti tilaisuuksiin tarttumista. Mahdollisuuksia voi syntyä monista eri paikoista. Valinnat eivät ole lottovoittoja tai arpakorista temmattuja.”

Eurooppalaisten seminaarien järjestäminen Lapissa antaa mahdollisuuden myös suuremmalle lappilaiselle joukolle tavata. Huhtikuussa 2018 järjestettiin kansainvälinen Watify – matkailun ja liikunnan matchmaking-tapahtuma Rovaniemellä, jossa tarjottiin tietoa kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista, jaettiin kokemuksia sekä esiteltiin onnistuneita hankkeita.

Toimialojen ja teollisuuden uudistaminen on yksi älykkään erikoistumisen kärkiteemoista ja siinä mukana olevat EU-alueiden edustajat kokoontuivat Lappiin keväällä 2018 yhdessä Euroopan komission edustajien ja asiantuntijoiden kanssa pohtimaan seuraavia kehitysaskeleita. Paikalle saapuu kaikkiaan 160 osallistujaa ympäri Eurooppaa. “Tapahtumaviikon myötä Lappi pääsi tekemään vaikuttamistyötä esittelemällä kumppaneilleen konkreettisesti Lapin vahvuuksia mm. matkailun ja liikunnan saroilla sekä edistämään Lapille tärkeitä tavoitteita myös laajemmin. Lapissa tehdään töitä sen eteen, että lisäarvo, joka syntyy toimimalla aktiivisesti eurooppalaisissa verkostoissa, konkretisoituisi alueemme yritysten kasvuksi ja kehittymiseksi”, toteaa Lapin liiton kansainvälisten asioiden johtaja Kristiina Jokelainen.

Oman toiminnan esittely kansainvälisille ryhmille saattaa jossain tapauksissa poikia yhteisiä kehittämishankkeita kuten Digipoliksen tapauksessa. Nämä tilaisuudet ovat myös mahdollisuuksia reflektoida alueen onnistumisia ja kehitysmahdollisuuksia. Baltic Sea Region Stars S3 – ryhmän opintovierailu Kemissä ja Rovaniemellä kesäkuussa 2019 myös antoi evästystä Lapin kansainvälistymsstrategian alueelliseen ekosysteemin hahmottamiseen ja älykkään erikoistumisen klusteritoiminnan järjestäytymisestä.

 

Näin me se tehdään -tarinat on laadittu Lappi – Arktinen ja kansainvälinen menestyjä -hankkeen toimesta.