Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa – älykkään erikoistumisen strategian julkistaminen ja seuraavat askeleet seminaari 29.-30.1.2019

Haluatko olla rakentamassa Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyötä ja vahvistamassa elinkeinojemme kilpailukykyä? Varaa päivät kalenteriisi! Tervetuloa Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa – älykkään erikoistumisen strategian julkistaminen ja seuraavat askeleet seminaariin 29.-30.1.2019

Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio

Ilmoittaudu tapahtumaan täällä

OHJELMA

Itä- ja Pohjois-Suomi (IP-alue) on yksi kymmenestä Euroopan alueesta, jotka Euroopan komissio on valinnut kilpaillun hakuprosessin kautta Elinkeinot murroksessa alueiden pilottiinsa. Lisäksi mukaan on valittu kaksi valtiota. IP-alueella pilottia on toteutettu huhtikuusta 2018 lähtien ELMO –pilottina maakuntaliittojen vetämänä. Mukana eri toimenpiteissä on ollut suuri joukko alueellisia sidosryhmiä tuoden sisältöä ja näkemyksiä strategiatyöhön. ELMO- työtä on tuettu komission asiantuntijapalvelujen toimesta.

ELMO -pilotin ensimmäinen vaiheen päätyttyä vuoden 2018 lopussa, komissiolle toimitettiin laaja-alainen IP- alueen Elinkeinot murroksessa strategia-analyysi, joka perustuu IP -alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden prioriteetteihin ja valintoihin. Tämän analyysin pohjalta tuotettiin Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa – älykkään erikoistumisen strategia, jonka yhteiset valinnat julkistetaan seminaarissa. Strategian ytimessä ovat IP-alueen yhdessä tunnistetut temaattiset älykkäiden erikoistumisen vahvuudet, joita ovat biojalostus ja uudet tuotteet, kestävä kaivannaistoiminta, kemianteollisuus, kestävä matkailu ja vetovoima sekä valmistava teollisuus. Näitä tukevat läpileikkaavat ja täydentävät älykkään erikoistumisen osaamisalueet: kiertotalous ja vähähiilisyys, ICT ja digitaalisuus sekä kestävät energiaratkaisut. Yhteistyön vahvistamisessa ja kehittämisessä on organisaatiorajat ylittävä modernin klusteritoiminnan kehittäminen, jonka keskiössä on yritystoiminnan kasvun ja uuden yrittäjyyden kehittyminen.

ELMO -pilotin toinen vaihe käynnistyy vuoden 2019 alkupuoliskolla strategian tarkempien toimenpiteiden määrittämisellä ja lanseeraamalla ns. pilottivalinta, jonka testausta komissio tukee 300 000€ panostuksella.

Järjestämme Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa – älykkään erikoistumisen strategian julkistaminen ja seuraavat askeleet seminaarin Kuopiossa 29–30.1.2019.

Jokainen Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitto haluaa kutsua seminaariin alueensa älykkään erikoistumisen toteutuksessa ja ELMO -pilotissa toimineita sidosryhmien edustajia.  Mikäli haluat kuulla lisää ja olla rakentamassa IP -alueen yhteistyötä ja vahvistamassa elinkeinojemme kilpailukykyä, varaa päivät kalenteriisi! Seminaariin osallistuminen on rajattu. Varaa oma paikkasi jo nyt tästä linkistä www.pohjois-savo.fi/elmo Linkin takaa löytyy myös muuta käytännön tietoa.

Puheenvuorot jakaantuvat niin IP alueen omien asiantuntijoiden, komission ja heidän asiantuntijoiden kesken. Osa puheenvuoroista ja keskusteluista käydään englanniksi. Seminaarin toteutuksessa käytetään johdantona perinteistä esitystä, paneelikeskusteluja ja World Cafe menetelmää.